Apple iPad in opkomst als e-reader

Volgens een onderzoek van Changewave is de iPad in opkomst als e-reader. De Kindle neemt in de Verenigde Staten met 62% van de markt nog altijd de eerste plaats in, maar na een paar maanden staat de iPad met 16% al op de tweede plek.

Tijdens het onderzoek werden er nog meer zaken onderzocht, zoals het gebruik van de Apple tablet. 83% van de bezitters geeft aan voornamelijk te surfen met de iPad, 71% e-mailt er regelmatig mee, terwijl ruim 33% er veelvuldig e-books mee leest.

Daarnaast wordt ook duidelijk in het onderzoek dat de iPad-gebruikers op een andere manier digitaal lezen dan e-reader-bezitters. Van de iPad-bezitters leest ruim de helft online kranten op hun apparaat tegen slechts 14% van de e-reader-gebruikers. 38% van de iPad-eigenaren leest daarnaast ook magazines op hun tablet, terwijl dat percentage bij de e-reader-bezitters net 11% is.

Auteur