Geen vaste prijs voor e-books

Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld dat er geen vaste prijs komt voor e-books. Voormalig minister Plasterk kondigde vorige een onderzoek aan naar de wenselijkheid van een vaste prijs voor digitale boeken.

Hij was van mening dat e-books een serieus alternatief kunnen worden voor de normale fysieke boeken. Op basis van onderzoek is Zijlstra van mening dat een vaste prijs de innovatie zou kunnen hinderen en zijn er ook juridische obstakels om een vaste prijs voor e-books in te voeren.

Naar verwachting zullen er de komende jaren veel boekwinkels verdwijnen, waardoor het aanbod aan boeken minder zal worden. Een vaste prijs voor e-books zal volgens de onderzoekers hier echter geen invloed op uit kunnen oefenen.

Auteur