Tien procent Nederlanders leest e-book

Volgens onderzoek van KVB-SMB leest zo’n tien procent van de Nederlanders wekelijks week een e-book.

Van deze groep leest 37% uitsluitend nog maar e-books, terwijl zo’n 50% van de digitale lezers verwacht dat men in de toekomst uitsluitend e-books en e-magazines zal gaan lezen.

De meest gebruikte apparaten voor het lezen van digitale lectuur en boeken zijn e-readers, tablets en laptops.

Van de ondervraagde personen die aangeven nog niet digitaal te lezen, gaf een meerderheid van bijna zeventig procent aan dat men wel van plan is om in de toekomst e-books te gaan lezen.

Auteur