Onderzoek naar vaste prijs voor e-books

Minister Ronald Plasterk wil dat er een onderzoek komt om te kijken of e-books onder de wet op de vaste boekenprijs moeten komen te vallen.

Deze wet geldt momenteel alleen voor papieren boeken, omdat de e-books in het verleden geen bedreiging vormden voor de papieren versies. Nu e-books en e-readers snel aan populariteit winnen, wil Plasterk onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor het functioneren van de wet. Wellicht komen in de nabije toekomst e-books ook onder de wet van de vaste boekenprijs te vallen.

Het onderzoek zal zich ook deels op het buitenland richting, omdat internationale verkoop via internet de handhaving van een vaste prijs zal ondermijnen.

Auteur